Skip to content

El projecte Empowermed

EmpowerMed té com a objectius principals mitigar els efectes de la pobresa energètica i la millora de la salut que se’n deriva a les zones de costa del Mediterrani, posant especial atenció al gènere.

Objectius específics

 • Despertar la consciència en termes de pobresa energètica i de les possibles mesures per alleugerir-ne els efectes amb un focus específic a les àrees de la costa i a les dimensions de gènere i salut
 • Implementar solucions pràctiques per empoderar llars i persones afectades per pobresa energètica
 • Formular recomanacions polítiques a nivell local, nacional i Europeu per promocionar solucions per abordar la pobresa energètica.

Les nostres accions

 • Visites a vivendes, instal·lació de petits aparells i promoció de mesures d’estalvi energètic
 • Capacitació d’agents socials i socis del projecte en assessorament energètic
 • Assessoraments col·lectius en termes energètics i de salut
 • Tallers de bricolatge energètic
 • Campanyes de promoció de polítiques amb un enfocament de justícia de gènere
 • Recomanacions per detectar i actuar contra la pobresa energètica per actors rellevants

Impactes esperats

 • Empoderament a 10,200 persones per lliutar contra la pobresa energètica
 • 6 pilots
 • 6.5GWh/any d’estalvi energètic
 • 1,600t CO2 emeses a l’any menys
 • 160,000 € invertits en energies renovables
 • 780,000 € d’estalvis econòmics
 • Contribuir en polítiques i bones pràctiques per mitigar i/o eliminar la pobresa energètica.

Grups i actors implicats

 • Més de 4,200 vivendes afectades per pobresa energètica, posant especial atenció el gènere, en vivendes amb dones al capdavant i vivendes amb dificultats de salut
 • 560 actors socials
 • 180 expertes i professionals de la salut
 • 220 actors polítics a nivell social, nacional i Europeu
 • 100 empreses de subministrament energètic
 • 100 expertes en (pobresa) energètica