Skip to content

Empowermed projekt

Opći cilj EmpowerMed projekta je doprinos dokidanju energetskog siromaštva i poboljšanju zdravlja stanovnika obalnog i priobalnog područja u mediteranskim zemljama, s posebnim naglaskom na žene.

Specifični ciljevi

 • Podići svijest javnosti o energetskom siromaštvu i mogućnostima za njegovo ublažavanje, s fokusom na rodne i zdravstvene aspekte i specifičnosti obalnih područja.
 • Primijeniti praktična rješenja izrađena specifično s ciljem osnaživanje kućanstava koja su pogođena energetskim siromaštvom.
 • Formulirati preporuke za lokalne, nacionalne i EU politike te promovirati rješenja za suzbijanje energetskog siromaštva.

Naše aktivnosti

 • Energetski posjeti kućanstvima, postavljanje štednih uređaja i promocija energetskih mjera
 • Treninzi za energetske savjetnike radi izgradnje kapaciteta dionika
 • javne rasprave s građanima vezane uz energetsko siromaštvo, energetiku i zdravlja
 • Uradi sam radionice
 • zagovaračke kampanje s naglaskom na rodnu ravnopravnost
 • Preporuke za dokidanje energetskog siromaštva

Očekivani učinci

 • 10.200 ljudi osnaženih za borbu protiv energetskog siromaštva
 • 6 pilot područja
 • Primarna ušteda energije: 6,5 GWh / godišnje
 • Smanjenje CO2 emisija od 1.600 t / godišnje
 • 160.000 € ulaganja u održivu energiju
 • 780.000 € financijskih ušteda
 • Doprinosi razvoju javnih politika i razvoju najboljih praksi u pristupu energetskom siromaštvu

Ključne ciljne skupine

 • 4200 kućanstava koja su pogođena energetskim siromaštvom s posebnim naglaskom na žene, kućanstva koja vode žene i kućanstva s istaknutim zdravstvenim pitanjima
 • 560 društvenih aktera
 • 180 zdravstvenih stručnjaka i liječnika
 • 220 lokalnih, nacionalnih tijela i tijela EU te donositelja odluka
 • 100 stručnjaka za energiju (energetsko siromaštvo)