Skip to content

Projekt Empowermed

Glavni cilj projekt EmpowerMed je boj proti energetski revščini in pomoč pri izboljšanju zdravja ljudi na obalnih območjih sredozemskih držav, s posebnim poudarkom na ženskah.

Specifični cilji

 • ozaveščanje javnosti o energetski revščini in načinih za njeno zmanjševanje, s poudarkom na posebnostih obalnih območij ter na vidikih zdravja in enakosti spolov
 • izvajanje praktičnih rešitev, namenjenih opolnomočenju gospodinjstev, ki živijo v energetski revščini
 • oblikovanje političnih priporočil na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter spodbujanje rešitev za naslavljanje energetske revščine

Naši ukrepi

 • energetski obiski gospodinjstev, nameščanje energetsko varčnih naprav ter spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
 • usposabljanje za energetsko svetovanje z namenom krepitve zmogljivosti akterjev in partnerjev
 • skupnostna srečanja na temo energije in zdravja
 • energetske delavnice »naredi sam«
 • kampanje zagovorništva o spolno pravičnih političnih rešitvah
 • priporočila za odpravljanje energetske revščine pri različnih ključnih akterjih

Predvideni rezultati

 • opolnomočenje 10.200 ljudi za boj proti energetski revščini
 • 6 pilotnih območij
 • prihranki primarne energije: 6,5 GWh na leto
 • zmanjšanje emisij CO2 za 1.600 ton na leto
 • 160.000 evrov naložb v trajnostno energijo
 • 780.000 evrov ekonomskih prihrankov
 • prispevki k razvoju politik in dobrih praks na področju energetske revščine

Ključne ciljne skupine

 • več kot 4.200 gospodinjstev, ki živijo v energetski revščini, s posebnim poudarkom na ženskah, gospodinjstvih, ki jih vodijo ženske, ter gospodinjstvih z zdravstvenimi težavami
 • 560 družbenih akterjev
 • 180 strokovnjakov za zdravstvo in zdravnikov
 • 220 organov na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter oblikovalcev politik in odločevalcev
 • 100 energetskih podjetij
 • 100 strokovnjakov za energijo oz. energetsko revščino